Parkolás

Autóval érkezik hozzánk? Szeretné európai színvonalú, biztonságos, fedett parkolóházban hagyni gépjárművét?
Szeretne kényelmesen, nyugodtan vásárolni?


 

Nem kell többet idegeskednie az autón ékeskedő piros „mikuláscsomag" miatt, amiért elfelejtett parkolójegyet venni, vagy lejárt a parkolójegye. A Csaba Centerben előbb vásárolhat, szórakozhat, ehet-ihat, és csak a távozás előtt kell kifizetnie parkolójegyét.

 

  1. Parkolórendszer használata
  2. Parkolási díjszabás
  3. Kedvezmények
  4. Parkolási szabályzat
  5. Kerékpárosoknak, motorosoknak
  6. Kapcsolat
Csaba Center parkolójába három beléptető ponton hajthat be:

Földszinti parkoló

P1 parkolóház

P2 parkolóház

 
A látogatók minél kényelmesebb kiszolgálása érdekében a rendszer teljes körűen automatizált, vagyis a belépéstől a távozásig automata gépek segítenek a fizetési mechanizmus megkönnyítésében.
 
- A parkolóházba történő behajtást követően álljon meg a sorompó előtt és nyomja meg a zöld gombot. Vegye el parkolójegyét. A lámpa zöldre vált, a sorompó felnyílik.

- Hajtson be a parkolóházba és válasszon parkolóhelyet. Állítsa le autóját, biztonságosan zárja le. Kérjük, a parkolójegyét tartsa magánál. Vásároljon nyugodtan, kényelmesen.

- Távozás előtt minden alkalommal, vonalkóddal fölfelé nyújtsa parkolójegyét a szintenként elhelyezett fizető automaták megfelelő nyílásába. A jegyet kilépésig tartsa magánál!

- Az automata kijelzőjén megjelenik a fizetendő összeg. A parkolási díjat kiegyenlítheti érmével, bankjeggyel.

- Fizetés után 10 perce van, hogy elhagyja a parkolóházat. Az érvényesített parkolójegyet tartsa készenlétben.

- Amennyiben a kijáratnál a sorompó automatikusan nem nyílik fel, kérjük, a parkolójegyet vonalkóddal fölfelé helyezze a kiléptető terminálba, mely beolvasás után felnyitja a sorompót.

A mindenkori érvényes tarifák és kedvezmények a belépési pontokon, és a fizető automaták mellett megtalálhatók.
A parkolási díjról számlát a parkolás igénybevételének napján kérhet, a P1 parkolóház 1. emeletén található információs helyiségben tartózkodó kollégától, hétfőtől szombatig 07.00-20.00 óra között a belépőjegy és a fizető automata által kiadott fizetési bizonylat alapján.

Parkolóház földszint:

1. óra 200 Ft

2. óra INGYENES

3. órától minden megkezdett óra 200 Ft

Vasárnap és ünnepnapokon ingyenes.

P1 Parkolóház:

1. óra 200 Ft

2. óra INGYENES

3. órától minden megkezdett óra 200 Ft

Vasárnap és ünnepnapokon ingyenes.

P2 Parkolóház:

1. óra 200 Ft

2. óra INGYENES

3. órától minden megkezdett óra 200 Ft

Vasárnap és ünnepnapokon ingyenes.

 

A parkolási díjról számlát a parkolás igénybevételének napján kérhet, a P1 parkolóház 1. emeletén található információs helyiségben tartózkodó kollégától, hétfőtől szombatig 07.00-20.00 óra között a belépőjegy és a fizető automata által kiadott fizetési bizonylat alapján.


Pótdíjak:

Parkolójegy elveszítéséből származó pótdíj: 2.000 Ft, bérlet elvesztéséből származó pótdíj: 2.400 Ft.

1.óra INGYENES:

A Spar, a Benu Gyógyszertár, a Media Markt és a Hervis vásárlói számára. Ezekben az üzletekben a vásárláskor kérjük nyújtsa át parkolójegyét a pénztárosnak, aki a kedvezményt a vonalkód beolvasásával érvényesíti.

 

4 óra INGYENES: A CENTER MOZI-ba érkezők a Csaba Center által nyújtott parkolási kedvezményen túl további 3 óra parkolási díjkedvezményt kapnak, vagyis számukra az első 4 óra ingyenes. A parkolójegyet a mozi termekhez való belépéskor lehet érvényesíttetni az ott elhelyezett vonalkód olvasóval.

 

Az üzletek által adott kedvezmények nem vonhatók össze egymással.

A Parkolási Szabályzat a parkoló automatákon is megtalálható.

 

I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

 

1. RENDELKEZÉSEK

 

Érvényesség ideje: 2009. június 01.-től visszavonásig
 
Érvényesség hatálya: A parkolási szabályzat a sorompó vonalán történő áthaladástól érvényes. A Parkolási Szabályzat a CSCB területén kifüggesztéssel, valamint a www.csabacenter.hu weblapon történő megjelenéssel kerül kihirdetésre. Az Üzemeltető jogosult egyoldalúan a Parkolási Szabályzat módosítására. Az esetleges módosítás a közzététel napjával lép életbe.
 
Területi hatálya: A Csaba Center Invest Kft. üzemeltetésében működő P1 parkolóház, P2 parkolóház és P (földszinti parkoló) parkolók (továbbá: parkoló).
 
Az ügyfél a parkolójegy megváltásával, a parkolóba történő behajtással illetve a parkoló kártya megvásárlásával elfogadja a Parkolási Szabályzat előírásait.
 
Az ügyfél köteles a Parkolási Szabályzat betartására és az üzemeltető nyilvántartása szerinti díjak megfizetésére, valamint köteles a megfizetett parkolójegy, parkoló kártya vagy bérlet megőrzésére.
 
A parkoló területén a KRESZ szabályai érvényesek. A parkolóba való behajtáskor köteles figyelembe venni illetve betartani a parkoló bejáratánál, illetve a parkoló területén elhelyezett forgalomtechnikai táblákon lévő szabályokat! Az útjelzéseket figyelembe kell venni, a parkoló személyzetének utasításait a parkoló biztonságos-, folyamatos- és normál üzemmenetének érdekében be kell tartani. A megengedett legnagyobb sebesség 5 km/h. Az ügyfél köteles betartani a jobbkéz-szabály, az elindulás és a tolatás szabályait!
 
A parkolóba való behajtáskor a beléptető terminálon lévő gomb megnyomásával parkolójegyet kell kérni, vagy a terminálon lévő kártyaolvasóval kell beolvastatni a bérletet.
 
A gépjármű leállításakor, kizárólag a felfestett burkolati jelek által határolt parkolóhelyet foglalhatja el. Egy autó csak egy parkolóhelyet használhat.
 
A gépjárművet a leállítás után az előírásoknak megfelelően biztosítani kell, a kéziféket be kell húzni. A gépjármű lezárt állapotban, a beépített biztonsági berendezések (kiegészítő mechanikus és elektronikus védelem - amennyiben van ilyen) bekapcsolása mellett tárolható, illetve az ügyfélnek egyéb módon kell a vagyonvédelmet biztosítania. Az ügyfél a gépjármű kulcsait magánál tartja, a parkoló személyzetének a kulcsok őrzésére nincs lehetősége. A parkolót igénybevevő ügyfél tudomásul veszi, hogy a parkoló területén a mozgó gépjárműben keletkezett károkért, a leállított gépjármű őrzéséért, a parkolás során a gépjárműben keletkezett károkért, a bekövetkezett szennyeződésekért, a kulcsok elvesztéséből eredő károkért, a gépjárműben elhelyezett tárgyakért, értékekért az üzemeltető cég semmilyen felelősséget nem vállal.
 
Az üzemeltető cég a gépjárműveket a jogszabályokban rögzített esetekben - pl. vis maior - elmozdíthatja, illetve szükség esetén elszállítathatja. Vis maiornak minősülnek a tűzesetek, természeti katasztrófák, merényletek és terrorcselekmények, illetve minden, emberi erővel el nem hárítható, előre nem látható olyan esemény, amely mellett a személy- és vagyonbiztonság biztosítására az üzemeltetőnek nincs lehetősége.
 
A távozás előtt a parkolóházi kijáratoknál található automatában be kell olvastatni a behajtáskor kapott parkolójegyet (vonalkóddal fölfelé helyezve). Az automata az aktuális díjszabás szerinti összeg befizetését kéri. Az összeg készpénzben egyenlíthető ki (meghatározott érmékkel illetve bankjegyekkel). Az összeg kifizetését követően az automata egy bizonylatot ad. A fizetés után a parkolóház elhagyására 10 perc áll a vásárló rendelkezésére.
 
A kihajtáskor a parkolójegyet - nem a parkoló automata által adott nyugtát! - a kiléptető terminálnál vonalkóddal felfelé kell leolvastatni, amely a leolvasás után felnyitja a sorompót, amennyiben a parkolódíj kifizetésre került. Bérlet esetén a kihajtáskor szintén olvastatni kell a bérletet, mely után a rendszer felnyitja a sorompót. A parkoló elhagyása a sorompó felnyílása és a forgalomirányító lámpa zöldre váltását követően történhet meg.
 
Rendkívüli események (pl.: tűzriadó, bombariadó) esetén az ügyfélnek haladéktalanul el kell hagynia gyalogosan a parkoló területét. Gépjárművükkel ezen esetekben csak akkor hajthatnak ki a parkolóból, ha az üzemeltető megkapta a szükséges hatósági felhatalmazást a parkoló normál üzemelési rendjének visszaállítására.
 
Az üzemeltető kizárja a felelősségét a biztosítással nem fedezett vis maior esetekben bekövetkező károkért és a hatósági rendelkezések következményeiért.
 
A parkolóban a gyalogosoknak fokozott figyelemmel és a biztonságot szem előtt tartva kell közlekedniük. Bizonyos időjárási viszonyok között, illetve nedves, sima talajon alapvetően fennáll a csúszás veszélye mind gépjárművel, mind gyalogosan. Az üzemeltető kizárja a felelősségét a csúszásveszély figyelmen kívül hagyásából eredő esetleges balesetek vonatkozásában, akár gépjárművel, akár gyalogosan történik.A parkolóba való behajtás nem lehetséges, ha az üzemeltető a parkolót lezárta, illetve, ha a parkoló megtelt.
 
A parkolókban lévő szabad helyek számáról, valamint a parkoló megtelt állapotáról a parkoló bejáratánál elhelyezett telítettségjelző berendezés ad információt. A telítettségjelző telepítése, működtetése az Üzemeltető jogköre.
 
2. PARKOLÁSI DÍJAK
 
A mindenkori érvényes parkolási díjszabást, amely a Parkolási Szabályzat melléklete, a parkoló területén kifüggesztett táblák jelzik, illetve táblák találhatóak közvetlenül a fizető automaták mellett is. A parkolási díjszabás megtekinthető továbbá a Csaba Center weblapján (www.csabacenter.hu)
 
A parkolójegyet, parkoló kártyát gondosan meg kell őrizni. Az elvesztésükből eredő károkat a parkolást igénybevevő személy viseli. Elvesztésük esetén a mindenkori díjszabásban foglaltak az irányadók.
 
Számlaadás a parkoló díj fizetéséről:
 
Reggel 07.00 és 20.00 óra közötti időszakban a megfizetett parkolási díjról a P1 parkolóház sorompója mellett található információs helyiségben lehet számlát kérni. 20.00 és 07.00 közötti időszakban a számlaadás postai úton történik, a fizetőautomata által kiadott bizonylat és a pontos számlázási név, cím megjelölésének ellenében, amelyeket az ügyfél az információs helyiségeken elhelyezett postaládákban adhat le, illetve a Csaba Center üzemeltetési irodájára (Csaba Center Invest Kft., 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43.) juttathat el.

 

3. TILALMAK

 

•   A parkolóházba rendszám nélküli gépjárművel behajtani tilos,

•   gázüzemű gépjárművel a parkolóba behajtani és a gépjárművet leállítani tilos,

•   a gépjárműben élőállat, közegészségügyileg kockázatos szer, vegyszer, mérgek, robbanószer vagy bármilyen olyan tárgy, melynek birtoklását jogszabály tiltja, nem tárolható,

•   tilos a gépjármű leállítása a megjelölt parkolóhelyeken kívül

•   tilos a gépjárműveket a kijelölt parkoló mezőn kívül elhelyezni, egy gépjárművel több parkoló mezőt érinteni

•   a parkolóház egyes szintjein magasságkorlátozás van érvényben, a korlátozásra táblák figyelmeztetnek, a táblákat figyelmen kívül hagyni tilos

•   a parkolóházba kerékpárral, segédmotoros kerékpárral, motorkerékpárral, elektromos kerékpárral, állati erővel vontatott járművel behajtani tilos

•   tilos a lezárt gépjárműben személyt vagy állatot felügyelet nélkül hagyni.

•   a rendelkezések megszegéséből adódó mindennemű kárért a szabályokat megszegő felelős

 

4. KIEGÉSZÍTÉSEK

 
A parkolást igénybe vevő ügyfél köteles az általa más gépjárműben, épületben, berendezésben okozott károkért kártérítést fizetni.
 
A parkoló üzemeltetője a magánszemélyek viselkedésére nem tud befolyást gyakorolni. Az üzemeltető nem felelős harmadik személy magatartásáért, különösen az általa okozott sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, betörésért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél jogosan vagy jogosulatlanul tartózkodik a parkolóban. Azt a személyt, aki megzavarja a parkoló üzemeltetési rendjét, veszélyezteti a parkoló biztonságát, az üzemeltető jogosult kiutasítani a parkolóból. Amennyiben a kiutasítás eredménytelené válik, az üzemeltető értesíti az illetékes hatóságokat.
 
Az üzemeltető csak azokért a károkért felelős, melyeket a szolgálatot teljesítő dolgozói figyelmetlenségből vagy szándékosan okoztak. Minden felelősség az üzemeltető felelősségbiztosítási kötelezettsége összegére korlátozódik. A parkolási szabályzatról és a díjszabásról térítés ellenében másolat kérhető, illetve a Csaba Center honlapjáról ingyenesen letölthető.

 

Békéscsaba, 2015.
Csaba Center Invest Kft.
Ha ön kerékpárral érkezik a Csaba Centerbe, a főbejárat előtt, az Andrássy úton, és a földszinti parkolóban biztosítunk kerékpártárolókat, ahol térítésmentesen lezárhatja és otthagyhatja kerékpárját, amíg vásárol.

Kérjük, minden esetben zárja le kerékpárját.

Ha Ön motorral érkezik a Csaba Centerbe, a földszinti parkolóban térítésmentesen helyezheti el kétkerekűjét a „Motorkerékpár részére fenntartott parkolóban”. Kérjük, minden esetben ott parkoljon, és ne hajtson fel vele a parkolóházba.

Kajtor Erika

Telefon: (66) 524-520

Fax: (66) 524-525

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

next
prev