Általános szabályzat

A CSABA CENTER BEVÁSÁRLÓ- ÉS SZÓRAKOZTATÓKÖZPONT HÁZIRENDJE
A Csaba Center Bevásárló- és Szórakoztató Központ üzemeltetését a Csaba Center Invest Kft. (a továbbiakban Üzemeltető) látja el.

Kontaktok és egyéb általános információk:

Üzemelési iroda ügyfélfogadási ideje: 66/524-530

 • Hétközben: 08:00 – 16:30
 • Hétvégén: nincs

csabacenter@csabacenter.hu
titkarsag@csabacenter.hu

Vezető:

Hrabovszki György igazgató

30/995-69-00

igazgato@csabacenter.hu
Műszaki vezető Ferenczi Szabolcs
30/488-17-88 muszak@csabacenter.hu
Marketing vezető: Kocsis-Sajti Anikó
30/488-37-88 marketing@csabacenter.hu
Parkolás/számlázás: Kajtor Erika 30/239-12-39 csabacenter@csabacenter.hu

A műszaki üzemeltetését a Csaba Center Szerviz Kft látja el.

Szervizvezető: Horcsák Tibor 30/522-46-88 uzemeltetes@csabacenter.hu

Biztonsági Szolgálat: Békés Pajzs Kft.
Biztonsági szolgálatvezető: 66/524-524

Információs pult: 66/524-628
Információs pult nyitvatartás: minden nap 10:00-18:00,

I. A Házirend hatálya, célja

A Csaba Center (továbbiakban: Bevásárlóközpont vagy Ház) területe magánterület, melyet a Ház nyitvatartási idejében minden 14 év feletti személy látogathat, szolgáltatásait a jelen Házirend foglalt szabályok kötelező érvényű betartása mellett igénybe veheti. 14 év alatti gyermek csak szülői, illetve felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat a házban. A bevásárlóközpont berendezései, eszközei magántulajdon tárgyát képezik, ezért a házirend be nem tartása, illetőleg a Bevásárlóközpont területén bármely szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásból eredő károkozás a károkozó teljes anyagi felelősségét vonja maga után.

A látogató a belépéssel tudomásul veszi és maga részére kötelező jellegűnek elfogadja a jelen házirendben foglaltakat. A CSABA CENTER BEVÁSÁRLÓ- ÉS SZÓRAKOZTATÓKÖZPONT Házirendjének egy teljes példánya az információs pultnál, a látogató és vásárló közönség részére készített kivonatai a Bevásárlóközpont bejáratainál elhelyezésre kerültek, illetve www. csabacenter.hu weboldalon is megtalálható.

A Házirend területi hatálya kiterjed a Bevásárlóközpont valamennyi külső és belső, közös vagy külön tulajdonban lévő területére, így különösen a közösségi területekre, az üzlethelyiségek területére, valamint a parkolóházakra. A parkoló használatára a fizető automatákon elhelyezett parkolási szabályzat is érvényes. A parkolási szabályzat szintén megtalálható a www.csabacenter.hu weboldalon.

A bevásárlóközpont bármely közös területe, a mosdók, a liftek, mozgólépcsők, lépcsőházak, parkolók és parkolóházak bútorzat és minden egyéb, a bevásárlóközpont területén elhelyezett berendezési tárgy használata a látogató/vásárló/munkavállaló saját felelősségére történik.

A Házirend személyi hatálya kiterjed a Bevásárlóközpont valamennyi látogatójára és vásárlójára, bérlőjére, tulajdonostársára, alvállalkozójára és/vagy azok munkavállalóira, beszállítóira, alvállalkozóira korra való tekintet nélkül. A kiskorú látogatók tevékenységéért a szüleik illetve nagykorú kísérőik felelnek.

A Házirend hatálya alá tartozó személyek a Csaba Centert érintő minden kérdésben

 • Személyesen: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. III. emelet Üzemelési Iroda
 • Telefonon: 66/524-530
 • Faxon: 66/524-525
 • Ügyeletes vezetői mobiltelefonon
 • E-mailben (www.csabacenter.hu )
 • Üzenetben (www.facebook.com/csabacenter )

fordulhatnak az Üzemeltető felé.

II. Általános magatartási szabályok:

 1. Tilos a Bevásárlóközpont területén az olyan tevékenység vagy magatartás folytatása, amely jogszabályba ütközik, a jóérzést, vagy a közerkölcsöt sérti, vagy alkalmas arra, hogy az emberekben félelmet, megbotránkozást keltsen. Tilos a Házban és a bevásárlóközpont egyéb területein a koldulás, kéregetés vagy bármely egyéb erre irányuló magatartás (pl utcazenészet, mutatványozás, pantomim, stb)
 2. A Bevásárlóközpont területén nem végezhető erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó, illetőleg az előzőekhez hasonló, a Bevásárlóközpont területén tartózkodó személyek zavarására általában alkalmas tevékenység.
 3. Tilos a Bevásárlóközpont területén bármely nyílt láng használata, robbanóanyag, kábítószer, pirotechnikai eszköz árusítása, valamint az Bevásárlóközpont területére történő behozatala. Tilos belépni alkoholos állapotban, valamint olyan eszközzel, mely alkalmas arra, hogy a Bevásárlóközpontban, annak berendezéseiben vagy más személyek ruházatában, eszközeiben kárt okozzon.
 4. Fegyveres szervezetek tagjainak kivételével a Bevásárlóközpont területére lőfegyverrel belépni tilos.
 5. A Bevásárlóközpont területén tilos szerencsejátékok (kivéve a Tulajdonos engedélye alapján, annak keretei között folyó szerencsejáték) szervezése és folytatása.
 6. A közös használatú területek mosdóit, illetve egyéb vizes berendezéseit mindenki köteles az eredeti rendeltetésnek megfelelően használni. Tilos a vizes berendezésekbe hulladékot, szemetet, rongyot, hamut vagy más anyagot önteni. Tilos a mosdókat a kéz és az arc kivételével egyéb testrészek tisztálkodására használni. Tilos a mosdók berendezéseit és töltőanyagait eltulajdonítani. Tilos a mosdók elválasztó falainak rongálása, lyukak fúrása, szexuális tevékenység folytatása vagy arra történő felhívás elhelyezése, feliratozása.
 7. A Bevásárlóközpont egész területén dohányozni csak a bejáratoktól 5 m-es távolságban szabad. Tilos a cigarettacsikkek eldobálása, azokat a hamutartókba kell elhelyezni.
 8. A Bevásárlóközpont területére belépni, illetőleg ott tartózkodni csak ápolt, tiszta öltözékben szabad. A hiányos illetve közszemérmet sértő látogatót a biztonsági szolgálat a bevásárlóközpontból kikísérheti. A személyes higiéné hiánya esetén a bevásárlóközpont jogosult a látogató eltávolítására. A feltűnően elhanyagolt, higiéniai szempontból elfogadhatatlan ruházatú és állapotú személyeket, akiknek a Bevásárlóközpont területén tartózkodása másokban megbotránkozást, riadalmat kelthet, továbbá az ittas, bódult állapotban lévő, ön- vagy közveszélyes személyeket a biztonsági szolgálat köteles távozásra felszólítani, ennek eredménytelensége esetén arányos mértékű kényszerítő eszköz igénybevételével az illető személyt (személyeket) a Bevásárlóközpont területéről eltávolítani. A házban tilos a pihenőhelyeken, illetve más területeken, aludni, feküdni, köpködni, szemetelni.
 9. Tilos a bevásárlóközpont területére élő állatot behozni, kivéve:
  1. kistestű, jól szocializált kutyát/macskát állatszállító ketrecben vagy hordkosárban illetve ölben - karban tartva
  2. segítő kutyák kiképzése vagy vizsgáztatása külön engedéllyel történhet
  3. a vakvezető kutyákat
  4. hatósági (rendőrség, vám- és pénzügyőrség, katasztrófavédelem, stb.) nyomkereső kutyáit.Az a.) és b.) pontokban foglalt kivételek nem vonatkoznak az élelmiszert illetve ételt forgalmazó területekre és azok közvetlen környezetére. Ilyenek a közös területeken elhelyezett kávézók, cukrászdák, reggelizők, továbbá az ételudvar teljes területe.
 10. Szigorúan tilos a közös területek használatára vonatkozó szabályok megsértése, vagy a rendeltetésszerű használattól eltérő használat, egyéb tevékenység. Az épületben tilos görkorcsolyával, gördeszkával, rollerral, kerékpárral illetve egyéb játék- vagy sporteszközzel közlekedni.
 11. A Bevásárlóközpont teljes területén a Bevásárlóközpont vezetőségének engedélye nélkül tilos fényképezni, illetve filmfelvételt készíteni.
 12. A bevásárlóközpont területén tilos a hulladékgyűjtő edényekből bárminemű anyagot, eszközt, élelmiszert, csomagolóanyagot, blokkot vagy hulladékot kiszedni, azt bármely célra felhasználni.
 13. A Bevásárlóközpontban közbotrányt okozó, garázda, hangoskodó vagy a normális üzletvitelt zavaró, illetőleg a hatályos magyar jogszabályokat, valamint jelen házirendet megsértő személyt a biztonsági személyzet a Bevásárlóközpontból kivezetteti, szükség esetén rendőri segítséggel.
 14. A Bevásárlóközpont területén (ideértve többek között a parkolóházakat és egyéb – akár közforgalom céljára megnyitott magánterületeket - területeket is) kereskedelmi tevékenység folytatására csak azon személyek jogosultak, akik a Bevásárlóközpont üzemeltetőjével az adott tevékenységre vonatkozóan bérleti vagy egyéb szerződést kötöttek. Promóciókhoz, reklámozáshoz, szórólapozáshoz, közvélemény-kutatáshoz, egyéb hasonló tevékenység végzéséhez a Bevásárlóközpont igazgatójának írásbeli engedélye szükséges.
 15. A Bevásárlóközpont közös területei, bútorzata a látogatók kényelmét szolgálja. Tilos azoknak a kereskedelmi/üzleti célú felhasználása, magán- és fogadóórák tartása, üzleti konzultációk, állásinterjúk, üzleti megbeszélések folytatása.
 16. A Bevásárlóközpont egész területén minden eszközt és berendezést, úgy mint forgóajtót, padot, széket, mozgólépcsőt, felvonót, bevásárlókocsit, stb mindenki csak a saját felelősségére használhatja. A Házirendbe foglalt szabályok betartása minden látogató és vásárló vendég számára kötelező érvényű.
 17. Tilos a vendéglátóhelyek erre kijelölt területén kívül alkoholt fogyasztani vagy alkoholt annak a Házon belüli elfogyasztása céljából behozni, illetve annak hatása alatt a Bevásárlóközpont területére belépni

III. Közlekedés, egyéb szabályok

 1. A bevásárlóközpont közös területei kőporcelán burkolatokkal vannak ellátva, ezért a csúszásveszély fennállhat. Tilos olyan cipő használata, amely nem teszi lehetővé a használó biztonságos közlekedését.
 2. A bevásárlóközpont lépcsőin történő közlekedés esetén a korlátokat kötelező használni. A lépcsőkön tilos futni, edzésprogramot tartani, a biztonságos le-vagy feljutásnál gyorsabban haladni. Bevásárlókocsit vagy babakocsit a liftekben lehet kizárólag szállítani.
 3. A parkolóházakban mind gépjárművel, mind gyalogosan csak lassan, körültekintően lehet haladni. A parkolóházak burkolatai bizonyos időjárási körülmények között (eső, köd, hóesés, stb) kifejezetten csúszhatnak! A parkolóházban 14 év alatti gyermek csak a szülő/kísérő közvetlen felügyelete mellett, a kezét fogva közlekedhet. A parkolóház szintjeinek a magassága eltérő, ezért mind gépjárművel, mind gyalogosan történő közlekedés esetén a pillérek tartó fejeire ügyelni kell.
 4. A bevásárlóközpont liftjeit csak 14 év feletti személy használhatja, 14 év alatti gyermek csak szülői felügyelet mellett használhatja. A liftekbe bevásárló kocsin és babakocsin kívül más teherszállító eszköz csak az üzemeltető külön engedélyével használható. Tűz esetén a lifteket használni tilos. A lift meghibásodását a csengővel kell a diszpécser szolgálatnak jelezni.
 5. A mozgólépcsőket mindenki csak a saját felelősségére használhatja. Tilos a mozgólépcsőn haladási iránnyal szemben mozogni, azon babakocsit, bevásárlókocsit vagy bármely a bevásárló táskánál vagy kosárnál nagyobb méretű tárgyat szállítani. Tilos a haladási iránynak háttal közlekedni, a korláton kinyúlni, lökdösődni, más látogató figyelmét elvonni. A fel- és lelépésnél különösen körültekintően kell figyelni. Tilos a gyermeket karon ülve, karban fogva vinni.
 6. A bejárati ajtókat, forgóajtókat, automata ajtókat mindenki csak saját felelősségére használhatja. Tilos a forgóajtókon keresztül a bevásárlókocsit/babakocsit ki- vagy betolni. A bejárati ajtók visszahúzó automatikával vannak ellátva, ezért az ajtók tokozatát ne fogják meg, a kezüket ne hagyják ott.
 7. Tilos a bevásárlókocsikkal a személyszállítás.
 8. A személygépkocsikon kívül tilos bármely játék- sport- vagy közlekedési eszköz használata.
 9. Az emeleti közös területeken tilos a korlátok mellett olyan áruszállító kocsival, babakocsival vagy bármely más eszközzel közlekedni, amelyről tárgyak/dobozok leeshetnek, vagy amelyben gyermek felállhat és onnan kieshet.
 10. Tilos a korlátokon kihajolni, azokra felülni, gyermeket felültetni, a korlátokat vagy az azokon elhelyezett üvegfelületeket rángatni, rugdosni, mozgatni.
 11. Tilos a dekoráció mozgató rendszer rögzítéséhez, kötélzetéhez hozzányúlni, azt bármely módon rongálni.
 12. Külön engedély nélkül tilos a Házban található dugaljak használata. Kivételt képez az elektromos autók töltésére szolgáló dugaljak.
 13. A látogató minden eszközt, berendezést csak rendeltetésszerűen használhat! A nem rendeltetésszerű működésből adódó használat, vagy rongálás esetén az üzemeltető kártérítési igénnyel léphet fel, egyben hatósági intézkedést kérhet a rongálóval szemben
 14. A bevásárlóközpont III. emeletén az üzemeltető elsősegély helyiséget üzemeltet, melynek használata szükség esetén a biztonsági személyzet értesítése mellett biztosított.
 15. A bevásárlóközpont földszintjén, a színpad mögött az üzemeltető szoptató helyiséget üzemeltet, melynek használata szükség esetén a biztonsági személyzet értesítése mellett biztosított. A II. emeleti női mosdóban pelenkázó asztal biztosított.
 16. Tilos az Üzemeltető által kordonnal, szalaggal, vagy bármely egyéb módon lezárt területre bemenni.
 17. A Ház központi hangzórendszerén keresztül elhangzó esetleges utasításokat a látogató köteles betartani.

IV. Kép- és hangfelvétel, adatvédelem

 1. A Bevásárlóközpont területén 0-24 órás kamerarendszer működik, annak rendezvényein további kép- és hangfelvétel készülhet. A Bevásárlóközpont területére történő belépéssel, illetve a Bevásárlóközpont rendezvényein történő részvétellel a látogató hozzájárul ahhoz, hogy róla kép- és hangfelvétel készüljön, valamint ahhoz, hogy a felvételt a Bevásárlóközpont, illetve azt üzemeltető Csaba Center Invest Kft. marketing célokra (mint pl. a Bevásárlóközpont népszerűsítése) felhasználják.
 2. A bevásárlóközpont teljes területe videorendszerrel megfigyelt terület. A kamerafelvételek biztonsági céllal készülnek, azokat kizárólag a törvényben rögzített személyek és hatóság(ok) tekinthetik meg.
 3. A Parkolóházak, parkolómezők területén szintén készül kamerafelvétel, azonban ezek a területek nem minősülnek őrzött parkolónak.


V. Parkolási szabályzat

A bevásárlóközpont részletes parkolási szabályzata a www.csabacenter.hu weboldalról tölthető le.

1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
Érvényesség ideje: 2009. június 01-től visszavonásig

Érvényesség hatálya: A parkolási szabályzat a sorompó vonalán történő áthaladástól érvényes. A Parkolási Szabályzat a CSCB területén kifüggesztéssel, valamint a www.csabacenter.hu weblapon történő megjelenéssel kerül kihirdetésre. Az Üzemeltető jogosult egyoldalúan a Parkolási Szabályzat módosítására. Az esetleges módosítás a közzététel napjával lép életbe.

Területi hatálya: A Csaba Center Invest Kft. üzemeltetésében működő P1 parkolóház, P2 parkolóház és P (földszinti parkoló) parkolók (továbbá: parkoló).

Az ügyfél a parkolójegy megváltásával, a parkolóba történő behajtással illetve a parkoló bérlet, parkoló kártya megvásárlásával elfogadja a Parkolási Szabályzat előírásait.

Az ügyfél köteles a Parkolási Szabályzat betartására és az üzemeltető nyilvántartása szerinti díjak megfizetésére, valamint köteles a megfizetett parkolójegy, parkoló kártya vagy bérlet megőrzésére.
A parkoló területén a KRESZ szabályai érvényesek. A parkolóba való behajtáskor köteles figyelembe venni illetve betartani a parkoló bejáratánál, illetve a parkoló területén elhelyezett forgalomtechnikai táblákon lévő szabályokat! Az útjelzéseket figyelembe kell venni, a parkoló személyzetének utasításait a parkoló biztonságos-, folyamatos- és normál üzemmenetének érdekében be kell tartani. A megengedett legnagyobb sebesség 5 km/h. Az ügyfél köteles betartani a jobbkéz-szabály, az elindulás és a tolatás szabályait!

A parkolóba való behajtáskor a beléptető terminálon lévő gomb megnyomásával parkolójegyet kell kérni, vagy a terminálon lévő kártyaolvasóval kell beolvastatni a bérletet.
A gépjármű leállításakor, kizárólag a felfestett burkolati jelek által határolt parkolóhelyet foglalhatja el. Egy autó csak egy parkolóhelyet használhat.

A gépjárművet a leállítás után az előírásoknak megfelelően biztosítani kell, a kéziféket be kell húzni. A gépjármű lezárt állapotban, a beépített biztonsági berendezések (kiegészítő mechanikus és elektronikus védelem – amennyiben van ilyen) bekapcsolása mellett tárolható, illetve az ügyfélnek egyéb módon kell a vagyonvédelmet biztosítania.

Az ügyfél a gépjármű kulcsait magánál tartja, a parkoló személyzetének a kulcsok őrzésére nincs lehetősége. A parkolót igénybevevő ügyfél tudomásul veszi, hogy a parkoló területén a mozgó gépjárműben keletkezett károkért, a leállított gépjármű őrzéséért, a parkolás során a gépjárműben keletkezett károkért, a bekövetkezett szennyeződésekért, a kulcsok elvesztéséből eredő károkért, a gépjárműben elhelyezett tárgyakért, értékekért az üzemeltető cég semmilyen felelősséget nem vállal.

Az üzemeltető cég a gépjárműveket a jogszabályokban rögzített esetekben – pl. vis maior - elmozdíthatja, illetve szükség esetén elszállítathatja. Vis maiornak minősülnek a tűzesetek, természeti katasztrófák, merényletek és terrorcselekmények, illetve minden, emberi erővel el nem hárítható, előre nem látható olyan esemény, amely mellett a személy- és vagyonbiztonság biztosítására az üzemeltetőnek nincs lehetősége.

A távozás előtt a parkolóházi kijáratoknál található automatában be kell olvastatni a behajtáskor kapott parkolójegyet (vonalkóddal fölfelé helyezve). Az automata az aktuális díjszabás szerinti összeg befizetését kéri. Az összeg kiegyenlíthető készpénzben (meghatározott érmékkel illetve bankjegyekkel). Az összeg kifizetését követően az automata egy bizonylatot ad.

A fizetés után a parkolóház elhagyására 10 perc áll a vásárló rendelkezésére.

A kihajtáskor a parkolójegyet – nem a nyugtát! - a kiléptető terminálnál vonalkóddal felfelé kell leolvastatni, amely a leolvasás után felnyitja a sorompót, amennyiben a parkolókártya kifizetésre került. Bérlet esetén a kihajtáskor szintén olvastatni kell a bérletet, mely után a rendszer felnyitja a sorompót. Azoknak a bérlet tulajdonosoknak, akiknek a bérletük rendszámhoz rendelt, a sorompó felnyitása automatikus, amennyiben a rendszám tiszta, olvasható. A parkoló elhagyása a sorompó felnyílása és a forgalomirányító lámpa zöldre váltását követően történhet meg.

Rendkívüli események (pl.: tűzriadó, bombariadó) esetén az ügyfélnek haladéktalanul el kell hagynia gyalogosan a parkoló területét. Gépjárművükkel ezen esetekben csak akkor hajthatnak ki a parkolóból, ha az üzemeltető megkapta a szükséges hatósági felhatalmazást a parkoló normál üzemelési rendjének visszaállítására.

Az üzemeltető kizárja a felelősségét a biztosítással nem fedezett vis maior esetekben bekövetkező károkért és a hatósági rendelkezések következményeiért.

A parkolóban a gyalogosoknak fokozott figyelemmel és a biztonságot szem előtt tartva kell közlekedniük. Bizonyos időjárási viszonyok között, illetve nedves, sima talajon alapvetően fennáll a csúszás veszélye mind gépjárművel, mind gyalogosan. Az üzemeltető kizárja a felelősségét a csúszásveszély figyelmen kívül hagyásából eredő esetleges balesetek vonatkozásában, akár gépjárművel, akár gyalogosan történik.

A parkolóba való behajtás nem lehetséges, ha az üzemeltető a parkolót lezárta, illetve, ha a parkoló megtelt. A parkolókban lévő szabad helyek számáról, valamint a parkoló megtelt állapotáról a parkoló bejáratánál elhelyezett telítettségjelző berendezés ad információt. A telítettségjelző telepítése, működtetése az Üzemeltető jogköre.

2. PARKOLÁSI DÍJAK
A mindenkori érvényes parkolási díjszabást, amely a Parkolási Szabályzat melléklete, a parkoló területén kifüggesztett táblák jelzik, illetve táblák találhatóak közvetlenül a fizetőautomaták mellett is. A parkolási díjszabás megtekinthető továbbá a Csaba Center weblapján (www.csabacenter.hu)

A parkolójegyet, parkolókártyát vagy parkoló bérletet gondosan meg kell őrizni. Az elvesztésükből eredő károkat a parkolást igénybevevő személy viseli. Elvesztésük esetén a mindenkori díjszabásban foglaltak az irányadók.

Számlaadás a parkoló díj fizetéséről: Reggel 07.00 és 20.00 óra közötti időszakban a megfizetett parkolási díjról a P1 parkolóház sorompója mellett található információs helyiségben lehet számlát kérni.

20.00 és 07.00 közötti időszakban a számlaadás postai úton történik, a fizetőautomata által kiadott bizonylat és a pontos számlázási név, cím megjelölésének ellenében, amelyeket az ügyfél az információs helyiségeken elhelyezett postaládákban, adhat le, illetve a Csaba Center üzemeltetési irodájára (Csaba Center Invest KFT, 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43.) juttathat el.

3. TILALMAK

 • A parkolóházba rendszám nélküli gépjárművel behajtani tilos,
 • gázüzemű gépjárművel a parkolóba behajtani és a gépjárművet leállítani tilos,
 • a gépjárműben élőállat, közegészségügyileg kockázatos szer, vegyszer, mérgek, robbanószer vagy bármilyen olyan tárgy, melynek birtoklását jogszabály tiltja, nem tárolható,
 • tilos a gépjármű leállítása a megjelölt parkolóhelyeken kívül
 • tilos a gépjárműveket a kijelölt parkolómezőn kívül elhelyezni, egy gépjárművel több parkolómezőt érinteni
 • a parkolóház egyes szintjein magasságkorlátozás van érvényben, a korlátozásra táblák figyelmeztetnek, a táblákat figyelmen kívül hagyni tilos
 • a parkolóházba kerékpárral, segédmotoros kerékpárral, motorkerékpárral, elektromos kerékpárral, állati erővel vontatott járművel behajtani tilos
 • tilos a lezárt gépjárműben személyt vagy állatot felügyelet nélkül hagyni.
 • a rendelkezések megszegéséből adódó mindennemű kárért a szabályokat megszegő felelős


4. KIEGÉSZÍTÉSEK

A parkolást igénybe vevő ügyfél köteles az általa más gépjárműben, épületben, berendezésben okozott károkért kártérítést fizetni.

A parkoló üzemeltetője a magánszemélyek viselkedésére nem tud befolyást gyakorolni. Az üzemeltető nem felelős harmadik személy magatartásáért, különösen az általa okozott sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, betörésért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél jogosan vagy jogosulatlanul tartózkodik a parkolóban.

Azt a személyt, aki megzavarja a parkoló üzemeltetési rendjét, veszélyezteti a parkoló biztonságát, az üzemeltető jogosult kiutasítani a parkolóból. Amennyiben a kiutasítás eredménytelené válik, az üzemeltető értesíti az illetékes hatóságokat.

Az üzemeltető csak azokért a károkért felelős, melyeket a szolgálatot teljesítő dolgozói figyelmetlenségből vagy szándékosan okoztak. Minden felelősség az üzemeltető felelősségbiztosítási kötelezettsége összegére korlátozódik.

A parkolási szabályzatról és a díjszabásról térítés ellenében másolat kérhető, illetve a Csaba Center honlapjáról ingyenesen letölthető.

VI. Csaba Center Vásárlási Utalványra vonatkozó szabályok

A Csaba Center Vásárlási Utalvány egy nyomdai úton előállított, sorszámozott, Csaba Center szárazbélyegzőjével ellátott fizetőeszköz.

A Csaba Center Vásárlási Utalvány 2000 Ft-os és 5000 Ft-os címletekben vásárolható meg, a Csaba Center földszintjén, az információs pult nyitvatartási idejében.

Az utalványok a Csaba Center kereskedelmi vagy vendéglátó/szolgáltató egységeiben vásárlás / szolgáltatás igénybevétele vagy fogyasztás kiegyenlítésére használhatók fel.

Nem vehetők igénybe banki, postai vagy egyéb pénzügyi szolgáltatás céljából.

A vásárlási utalvány nem tekinthető pénznek, illetve értékpapírnak, erre tekintettel készpénzre nem váltható és készpénz nem adható vissza belőle.

Az utalvány még részlegesen sem váltható készpénzre (például: a vásárláskor esetlegesen visszajáró összeg erejéig).

Az utalvány nem névre szóló, szabadon átruházható, bárki felhasználhatja.

Az utalvány tulajdonosa jogosult a Csaba Center Bevásárló- és Szórakoztatóközpontban a Csaba Center Vásárlási Utalvány elfogadó üzleteiben a vásárlási utalvány kibocsátási értékén árut vásárolni, illetve szolgáltatást igénybe venni.

Az utalványok a Csaba Center Vásárlási Utalvány „elfogadóhely” matricával megjelölt üzletekben válthatók be. Az üzletek listája megtalálható a weboldalunkon valamint az információs pultban. A beváltó üzletek köre időközben változhat, ezért kérjük, felhasználás előtt tájékozódjon az üzletben.

Az utalványok a megvásárlástól számított 6 hónapig érvényesek, a lejárat pontos dátuma minden esetben feltüntetésre kerül a vásárlási utalványon.

Az utalvány kibocsátója:

Csaba Center Invest Kft.
Cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43.
Telefon: 66/524-530 Fax: 66/524-525
Email: csabacenter@csabacenter.hu

Az elfogadó helyek listáját ITT találja!

VII. Házszabály

A Bérlőkkel illetve tulajdonosokkal kötött szerződések melléklete a Házszabály, amely további előírásokat tartalmaz a Bérlők/Tulajdonosok illetve azok alkalmazottai, alvállalkozói, beszállítói számára, amelyet az érintettek kötelesek betartani és betartatni.

VIII. Kiürítés

Ha bármely havaria helyzet vagy közveszéllyel történő fenyegetés miatt a személy- és vagyonvédelem érdekében a létesítmény részbeni vagy teljes kiürítése válik szükségessé a biztonsági szolgálat jogosult a Bevásárlóközpont területén tartózkodó látogató és vásárló közönséget a Ház elhagyására felszólítani, akik ezen felszólításnak kötelesek haladéktalanul eleget tenni.

Az Üzemeltető minden olyan, a Házirendbe ütköző tevékenység esetén, amelyről az illetékes hatóság /bíróság megállapítja a jog-, szabálysértés tényét, az elkövetőnek a Bevásárlóközpontból történő kitiltását jogosult kezdeményezni/elrendelni.

Fentiek megsértése a Bevásárlóközpont területéről való kitiltást, súlyosabb esetben polgári-, büntető vagy egyéb hatósági eljárás kezdeményezését vonja maga után.

Hrabovszki György
a Csaba Center Bevásárló- és Szórakoztatóközpont igazgatója